HSE-Q

Hiçbir iş insan sağlığı ve güvenliğinden önemli ve acil değildir.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası Beyanımız

Gap İnşaat, faaliyetleri esnasında müşterilere, çalışanlara, taşeronlara, tedarikçilere ve diğer üçüncü taraflar ile mal ve çevreye gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkelere göre davranır ve bu ilkeleri uygulamayı taahhüt eder:
Amaç
Bu politika, GAP İNŞAAT’ın tüm dünyadaki çalışanlarıyla en iyi Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) performansını elde etmek için bir çerçeve oluşturmaktadır.
Taahhüt
Temel değerlerimizden biri olarak çalışanlarımızı ve çevreyi koruma konusunda olağanüstü düzeyde performans göstermeyi taahhüt ederiz. Çalışanlarımızı ve çevreyi güvende tutmak, başarının en önemli göstergesidir. Yaptığımız tüm işlerde ve bulunduğumuz ülkelerde bu konuda en iyisi olmaya çalışıyoruz.
SEÇ programımızı daha ileriye götürmek için taahhüt ettiklerimiz:
 • “Sıfır Kaza” prensibinden yola çıkarak, faaliyetlerimiz nedeni ile GAP İNŞAAT sahasına girenlerin yaralanmaması, sağlığının bozulmaması için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve yine faaliyetlerini çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde planlamak.
 • “Sıfır Kaza” prensibi doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre hedefleri koyarak takibini sağlamak.
 • Sürekli gözden geçirme ve iyileştirme sağlayan son derece etkili bir SEÇ yönetim sistemi uygulamak.
 • İşyerindeki riskleri ve fırsatları proaktif olarak tespit ederek, yönetilmesini sağlamak.
 • İşveren gereksinimlerini, sektörel, yerel, uluslararası ve ulusal düzeyde tüm sağlık, emniyet ve çevre kurallarını ve yönetmeliklerini uygun şekilde karşılamak.
 • Çalışanlarımızın, kendilerinin ve başkalarının güvenliğini sorumluluk olarak kabullendiği yüksek farkındalıklı bir güvenlik kültürü geliştirmek.
 • Kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi geliştirmek.
 • Sürekli iyileşmeyi teşvik etmek için iddialı SEÇ performans hedefleri belirlemek ve karşılamak.
 • SEÇ performansını sürekli iyileştirmek için çalışanlarımız ve paydaşlarımızın birlikte istişare ederek çalışmasını sağlamak.
 • Mükemmel SEÇ performansına katkıda bulunanların farkında olmak ve ödüllendirmek.
 • GAP İNŞAAT’ı inşaat ve müteahhitlik çalışmalarını güvenli bir şekilde yürüttüğü için küresel olarak tercih edilen tedarikçi yapmaya çalışmak.
GAP İNŞAAT’ın liderlerinin, yönetiminin ve çalışanlarının bu politikaya olan bağlılığı, güvenli ve çevreye duyarlı bir iş yerinin, operasyonel mükemmelliğin ve uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturmaktadır.
Beklentiler
Güvenlik ve Çevre, temel değer ve başarımızın anahtarıdır. Herkesin sağlık, güvenlik ve çevre mükemmelliğine adanmış “Sıfır Kaza” kültürünün, sürekli iyileştirme yolculuğumuzda yanımızda olmasını istiyoruz.

Bu amaçla, isteğimiz:
 • Liderlerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, herkesin her gün evine güvenle varmasını sağlamak için verdikleri kararlarda ve uygulamalarında taahhütlerini ortaya koysun.
 • Çalışanlarımız, iş sağlığı ve güvenliğini, çevrenin korunmasını iş yerinde ve iş yeri dışında çekirdek bir değer olarak benimsesin.
 • Her çalışan, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlamayı taahhüt etsin.
 • GAP İNŞAAT'ın yaşamı koruma ilkelerini, iş planlamamıza ve uygulamamıza dahil edelim.
 • İş yerindeki riskleri ve fırsatları proaktif ve agresif olarak tespit edelim, yönetelim.
 • Çalışanlarımızı, güvenli bir şekilde çalışmak için gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve donanıma sahip olacak şekilde eğitelim ve hazırlayalım.
 • Çalışma faaliyetleri güvenli bir şekilde yürütülemiyorsa veya faaliyetindeki koşullar ve davranışlar güvensizse, güvenli hale getirilene kadar işi durduralım.
 • Değişiklikler risklere ve fırsatlara neden olabilir. Değişikliklerin sonuçlarını gözden geçirerek gerektiğinde olumsuz etkilerin azaltılması için ve/veya fırsatları değerlendirmek için harekete geçelim.
 • Tüm çalışanlar güvenlikle, sağlıkla ve çevreyle ilgili olayları, ucuz atlatmaları, güvensiz koşulları ve risk altındaki davranışları derhal yöneticilerine bildirsin ve sorunu çözmek için özenle çalışsın.
SEÇ beklentilerimiz, gösterilen liderlik, yasal ve diğer gerekliliklere uyum; GAP İNŞAAT personelinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
İletişim
Bu Politika, GAP İNŞAAT’ın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için yılda bir defa gözden geçirilecek ve herkesin kullanımına sunulacaktır.

Saygılarımızla,

Kalite Politikası

GAP İNŞAAT’ın kalite politikası, stratejik hedeflerine ulaşmak için planlamış olduğu, sürekli ve etkin bir kalite yaklaşımını bütün iş süreçlerine uygulama anlamını taşır.

GAP İNŞAAT olarak çalıştığımız işverenler, çalışanlar, alt yükleniciler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile birlikte yaptığımız işlerde ürün kalitesinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek için aşağıdaki ilkeleri uygulamayı taahhüt etmekteyiz:

 • İşveren gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayarak işveren memnuniyetini arttırmayı, uygulanabilir hizmetler sayesinde karlı bir büyümeyi gerçekleştirmeyi ve sürdürülebilirliği,
 • İşverenleri, alt yüklenicileri, tedarikçileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile karşılıklı güvene dayalı, uyumlu iş birlikleri kurarak firmanın rekabet kapasitesini artırmayı,
 • Şirket liderlerinin, yönetiminin ve çalışanlarının bu politikaya olan bağlılığı ile süreç yaklaşımının kullanılmasını ve tüm süreçlerimizde uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturmayı,
 • Amacına uygun yapı, ürün ve hizmetleri uygulanabilir zaman, maliyet, iş güvenliği, çevre ve kalite şartlarına uygun olarak teslim etmeyi,
 • Sektöründe yenilikçi ve öncü olmak adına ileri teknolojileri öğrenmeyi, geliştirmeyi, bilgi ve sistem üstünlüğü ile rekabet etmeyi,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde gelişim odaklı bir anlayışla, dokümante etmeyi, gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerinin ve kontrollerin yayınlanması ve çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamayı,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için Kalite performans hedeflerinin temel değerleri belirlemesi ve karşılaması,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurları ve fırsatları tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
 • Çalışanların yetkinliklerini ve kariyer gelişimini mesleki ve kişisel gelişim eğitim programları ile artırarak işlerin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlamayı,
 • Kurumsal bilgiyi tayin etmeyi ve saklamayı, kurum kültürünü korumayı ve sürdürmeyi, kurumsal varlıklara değer vermeyi ve onları korumayı,
Bu Politika, GAP İNŞAAT’ın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için yılda bir kez gözden geçirilecek, GAP İNŞAAT adına faaliyette bulunulan tüm lokasyonlarda duyurulacak ve herkesin kullanımına sunulacaktır.

Saygılarımızla,